• Putarine i zeleni karton

  Ukoliko se odlučite na duži put automobilom osigurajte potrebnu dokumentaciju za automobil i obavezno proverite stanje na putevima.
  Cene putarina navedene su u nastavku.

  putarine i zeleni karton

  ZELENI KARTON

  ZEMLJE POTPISNICE SPORAZUMA U KOJIMA VIŠE NIJE OBAVEZNO POSEDOVANJE ZELENE KARTE SU: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uključiv Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključiv Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island. Za ulazak automobilom u pomenute države dovoljna je registararska oznaka, odnosno registraciona nalepnica na vetrobranskom staklu.

  ŠTO SE CRNE GORE TIČE, KAO I DO SADA ZELENI KARTON NIJE NEOPHODAN ZA PUTOVANJE NA OSNOVU SPORAZUMA O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE.

  POSEDOVANJE ZELENE KARTE OBAVEZNO JE kada se ulazi na teritoriju sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko. Zeleni karton moguće je izvaditi kod osiguravajuće kuće kod koje je vaše vozilo osigurano. Cena se kreće od 2.900 do 3.000 dinara, u zavisnosti od kuće, a na uvid je potrebno priložiti važeću polisu obaveznog osiguranja i saobraćajnu dozvolu. Dokument je važeći do kraja isteka obaveznog osiguranja, odnosno registracije vozila.

  DOZVOLE

  Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
  Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara

  Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ broj 26/95). MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.
  Cena mađunarodne vozačke dozvole je 2.000,00 dinara.

  Uz nacionalnu vozačku dozvolu RS, ova dozvola je obavezna u sledećim evropskim zemljama: Albanija, Francuska, Grčka, Holandija, Italija, Makedonija, Norveška, Nemačka, Rusija, Švajcarska, Danska, Lihtenštajn, Monako, Švedska, Španija.

  PUTARINE

  Cene putarine za putnička vozila sa dve osovine se kreću:

  • BIH- od 1 KM do 5.40 KM (0.5 do 2.7 EUR)
  • Hrvatska- od 10 KN do 137 KN (1,3 do 17,9 EUR)
  • Bugarska- vinjeta za 7 dana 42 EUR
  • Makedonija- 30 do 60 MKD (0.5 do 1 EUR)
  • Grčka- 0.4 do 3.10 EUR
  • Mađarska- vinjeta za 7 dana 2975 HUF (9,7 EUR)
  • Rumunija- vinjeta za 7 dana je od 3 do 5 EUR u zavisnosti od usklađenosti motora vozila sa propisima EU.
  • Turska- od 2.25 do 15 EUR
  • Švajcarska- vinjeta za 14 meseci od 29EUR
  • Austrija- vinjeta za 10 dana 8,5 EUR
  • Češka- vinjeta za 10 dana 12,5 EUR
  • Slovenija- vinjeta za 7 dana 15EUR
  • Italija- 1,5 EUR do 45,1 EUR