• Proizvođači automobila nepripremljeni za napade hakera

  Novi automobili su puni bežične tehnologije, a samim tim veoma je verovatno da takva tehnologija dolazi sa mogućnošću povrede bezbednosti.

  novi-automobili-1

  Većina kompanija koja proizvodi ovakve automobile, nemaju planove kako se nositi sa napadima hakera, kako je objavljeno u ponedeljak od strane Američkog senatora Ed Markija. Gotovo sva nova vozila poseduju bežičnu tehnologiju, preko koje hakeri mogu da „uđu“ u njih. Automobilske kompanije ne znaju kako ti sistemi funkcionišu, pa u skladu s tim ne znaju ni kako da se odbrane.

   

  Samo dva, od šesnaest ispitanih, proizvođača automobila imaju resurse da odgovore na ovakve napade.

  „Vozači se u današnje vreme neminovno oslanjaju na nove tehnologije ali nažalost, proizvođači svoj deo posla nisu uradili do kraja, odnosno onaj deo koji se dotiče sajber napada i ugrožavanja privatnosti“, piše u izjavi senatora.

  Nije tajna da su info-zabavni sistemi koji uključuju integraciju pametnih telefona, navigacioni sistem, monitoring performansi i sl, učinili automobile ranjivim u odnosu na hakere.

  Eksperti u oblasti digitalne bezbednosti su upozoravali proizvođače automobila da nisu uradili dovoljno na bezbednosti, a sada je prvi put kritika došla „sa vrha“.

  Što se tiče SAD, gotovo 100% novih vozila poseduju tehnologije koje ih čine ugroženim od strane hakera.

  – Samo dva proizvođača su bila u stanju da opišu na koji način bi odgovorili na neželjenu infiltraciju u vozilo, ali su se oslanjali na tehnologije koje uopšte ne mogu da budu upotrebljene u tu svrhu.
  – Mere koje bi prevenirale upad u sistem automobila su nedosledne i bazirane na slučajnosti. Mnogi proizvođači uopšte nisu razumeli pitanja koja su im bila postavljena.
  – Od 12 kompanija koje su odgovorile na pitanje o zaštiti softvera, sve su započele za pretpostavkama da „haker ne bi mogao da priđe istim tehnologijama koje poseduje običan mehaničar“.

  Izvor: Vrele gume