• Mogući kvarovi automobila

  Koji su to mogući kvarovi automobila koji mogu da Vam zadaju ozbiljnu glavobolju, šta može biti njihov uzrok i kako ih najbrže rešiti?

  Mogući kvarovi na elektrouredjajima

  Akumulator – Ako se dogodi da prilikom davanja kontakta ključem, na instrument tabli zasvetle kontrolne lampice za pritisak ulja i generatora struje ili zasvetle, ali je intenzitet svetlosti slab, kvar je najverovatnije u slabom spoju na klemama provodnika akumulatora ili nedovoljno napunjenom akumulatoru.

  Kontakt – Ako prilikom okretanja ključa u kontakt bravi elektropokretač ne pokrene motor, a kontrolne sijalice na instrument tabli normalno svetle, kvar moze biti u kontakt bravi ili elektropokretaču.

  Razvodnik paljenja – Ukoliko elektropokretač pokreće motor, a motor i pored toga neće da upali, kvar treba tražiti u razvodniku paljenja, odnosno na razvodnoj kapi, platinskim dugmadima i kondenzatoru.

  Kablovi – Prvo što na kablovima treba proveriti jeste da li imaju dobar spoj na razvodnoj kapi, indukcionom kalemu i svećicama. Ako spojevi nisu dobri, nagoreli su ili su masni, čistom krpom treba odstraniti nečistoću, a zatim finim brusnim papirom očistiti spojeve.

   

  Mogući kvarovi na sistemu za napajanje gorivom

  Gorivo treba iz rezervoara preko cevovoda i pumpe za gorivo da dodje do karburatora. Tu se meša sa određenom količinom vazduha i na taj način napaja motor. Ako su elektrouređaji za paljenje smese goriva ispravni, kvar treba tražiti u zapušenom cevovodu za dovod goriva, pumpi za gorivo i karburatoru.

   

  Mogući kvarovi na kočionom sistemu

  Pedala kočnice mekana – Mogući uzroci mekane pedale su: vazduh u sistemu, ulje curi na kočionom sistemu, porozne gumice na kočionom cilindru.

  Automobil pri kočenju zanosi u levo ili desno – Moguć uzrok što automobil vuče u levu ili desnu stranu je: nejednak pritisak u pneumaticima, nečistoća u ulju, jedan od kočionih cilindara zaribao, obloge kočnice zamašćene. Treba prekontrolisati i dopuniti pneumatike prema uputstvu proizvodjača.

  Mogući kvarovi u radu motora

  Motor se gasi – Ako se motor gasi na slobodnom hodu, mogući uzroci su: zapušena dizna za prazan hod, nepravilno podešena smesa za rad motora na praznom hodu, ulaz vazduha na spoju karburatora i odstojnika na usisnom sistemu, loš kontakt na spojevima električnih instalacija za paljenje smese ili vlaga na provodnicima električne instalacije, prljave ili zamašćene svećice.

  Motor isprekidano radi – Ako motor isprekidano radi pri većem broju obrtaja, moguci uzroci su: zapušena glavna dizna za dovod goriva u karburatoru, loš kontakt na spojevima elektricnih instalacija za paljenje smese goriva, neispravan indukcioni kalem-bobina ili kondenzator, neispravna, prljava ili zamašćena svećica, neispravna membrana pumpe za gorivo.                                            
  Motor se pregrejava – Mogući uzroci su: olabavljen ili pokidan kaiš koji pokreće ventilator, neispravan termoprekidač, neispravan elektromotor ventilatora, zaprljan ili zamašćen hladnjak, gubitak tečnosti u sistemu za hlađenje, neispravan termostat, nedovoljna količina ulja u motoru, nepodešeno ranije paljenje – predpaljenje.

  Motor troši više goriva – Najčešći uzroci povećane potrošnje goriva su: prljav uložak prečistača za vazduh, gorivo na spojevima curi, zaprljana, istrošena platinska dugmad ili nepravilno podešen zazor platinskih dugmadi, zaprljane ili neispravne svećice, nepodešen karburator, spojnica proklizava.

  Višak potrošnje goriva određuje se u odnosu na fabrički deklarisane vrednosti za svaki automobil posebno. Ako automobil troši više goriva od propisanog, treba proveriti uložak prečistača za vazduh. Ako je prljav, zavisno od toga da li je papirni ili metalni, treba ga zameniti ili produvati pumpom ili kompresorom, odnosno oprati četkicom u benzinu ako je prečistač metalni. Papirni uložak prečistaca za vazduh menja se na svakih 10.000 pređenih kilometara.

  Motor troši više ulja – Najčešće motor više ulja trosi u sledećim slučajevima: kad ulje curi i kad su istrošeni klipni prstenovi – karike. Uzrok gubitka ulja su dotrajali ili loše pritegnuti odstojnici (dihtunzi) između bloka i glave motora, poklopca ventila, kartera i bloka motora, kao i zavrtnja za ispuštanje ulja iz kartera motora. Ukoliko se ustanovi da na ovim mestima ulje vlazi, nije zabrinjavajuće, ali ako curi, potrebno je dotegnuti elemente između kojih ulje curi.

  Ukoliko ulje curi na čepu za ispuštanje ulja, treba da se pokuša da se čep prilikom menjanja ulja (pre nego se zavrne) namaže tovatnom mašću.

  Štednja goriva

  Gorivo se može uštedeti održavanjem tehničke ispravnosti automobila i načinom vožnje.

  Startovanje motora Pre nego što se startuje motor, treba pritisnuti pedalu spojnice (kvačilo) i proveriti da li su svi potrošači isključeni. Ukoliko je hladno ili motor nije duže radio – obavezno treba povući ručicu čoka. (Zimi je to neophodno.)

  Zagrevanje motora – Motor treba da postigne što pre radnu temperaturu, a to se postiže najbrže u toku vožnje. Čim motor proradi, posle 30 sekundi, treba polako krenuti uz postepeno oduzimanje čoka.

  Pokretanje i zaustavljanje vozila – Prilikom polaska iz mesta na ravnom terenu, ne treba dodavati suviše gas, niti držati dugo pritisnutu spojnicu. Treba se truditi da se što pre, uz optimalan gas, stavi vozilo u pokret.

  Menjanja stepena prenosa – U što kraćem vremenu treba prebaciti polugu menjača u odgovarajući stepen prenosa sa što manjim zadržavanjem u neutralnom položaju. Motor treba držati u svakom stepenu prenosa (po mogućnosti) u optimalnom obrtnom momentu. U gradskoj vožnji što češće treba menjati stepene prenosa.

  Doziranje gasa – Treba izbegavati naglo i često pritiskivanje na papučicu gasa. Na otvorenom putu treba što pre da se postigne optimalna brzina. Treba prilagoditi vožnju uslovima puta tako da se što manje koristi kočnica.

  Sipanje goriva – Najbolje je sipati gorivo ujutro, jer je hladno i tada je benzin gušći. Leti, kada su veće vrućine, ne treba puniti rezervoar do vrha jer će nepotrebno ispariti.

  Izvor: automobilizam.net