• Kako pokrenuti automobil pomoću kablova

  Ne dozvolite da Vas zima iznenadi! Redovno servisirati i proveravati akumulator je prva lekcija uspešnog održavanja vozila. Uvek treba takođe voditi računa o tome da su isključeni svi potrošači dok automobil miruje i poštovati činjenicu da je prosečan radni vek akumulatora 4 godine i da ga nakon toga po pravilu treba zameniti novim bez obzira na njegovu „poslušnost“.

  Za premošćavanje električnog napajanja kablovima, pogonski agregati kod oba vozila moraju biti isključeni, i na vozilu sa ispravnim akumulatorom i na vozilu kome treba pomoć pri pokretanju.

  akumulator-klemeKabel za povezivanje se ispravno povezuje na sledeći način:

  1. Na automobilu koji ima prazan akumulator, ugasite sve potrošače električne energije (svetla, grejanje…).
  2. Na automobilu koji daje struju, dodajte gas i držite motor na negde oko 2000 obrtaja u minutu.
  3. Zakačite jednu crvenu štipaljku za pozitivni (+) pol praznog akumulatora.
  4. Zakačite drugi kraj tog kabla za pozitivni (+) pol akumulatora davaoca struje.
  5. Zakačite jednu crnu štipaljku za negativni (-) pol akumulatora davaoca struje.
  6. Zakačite drugi kraj tog kabla za negativni (-) pol praznog akumulatora.

  7. Kada automobil upali, treba skinuti kablove, obrnutim redosledom od montiranja (koraci 6, 5, 4, pa 3) i uputiti se odmah do servisa, budući da ponovno pokretanje agregata najverovatnije neće biti moguće.

  Akumulatori u oba vozila moraju imati isti napon. Proverite odgovarajuće oznake na akumulatorima ili nalepnice na karoseriji vozila. NE POKUŠAVATI da pokrenete vozilo sa standardnim električnim sistemom od 12 V, sa kamiona ili sličnog vozila čiji je napon 24 V i obratno.